Tisztelt Lőkösházi Lakosok, Ingatlan-tulajdonosok!

Magyarországon jelenleg nincs egységes, közhiteles, az ország valamennyi címét nyilvántartó címadatbázis. 2012 évben megkezdődött a központi címregiszter (a továbbiakban: KCR) kialakítása.

A KCR célja, hogy a jelenleg különböző adatbázisokban párhuzamosan nyilvántartott címadatokat egyetlen nyilvántartásba egyesítse, és ezzel elérje, hogy az adatok naprakészek, pontosak legyenek. Az ezzel kapcsolatos feladatok ellátását a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) írja elő.

A címek rendezését nem csak a KCR létrehozása indokolja, annak elvégzése az ingatlan tulajdonosok, valamint az ott lakóknak is érdeke, mert a téves, logikátlan, párhuzamos vagy hiányzó ház- illetve ajtószámok megnehezítik az ingatlanok használatával kapcsolatos jogok gyakorlását és a lakók elérését.

A központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII. 23.) Korm. Rendelet alapján:

A KCR-be bejegyzett címmel kell rendelkezniük az alábbi ingatlanoknak: 

 • beépítésre szánt területen fekvő telek;
 • beépítésre szánt területen fekvő telken létesített

                        - épületnek,

                        - létesített épületen belül található lakásnak,

                        - önálló, épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pincének;

 • beépítésre nem szánt területen fekvő telek, ha azon

                        - épület,

                        - önálló épülethez nem kapcsolódó, építési engedély köteles pince

 • annak a telekkel alkotórészi kapcsolatban lévő önálló rendeltetési egységnek, amelynek a címképzésért felelős szerv a cím képzését szükségesnek tartja.

A központi címregiszter a következő címelemeket tartalmazza: 

 1. a) az országnevet,
 2. b) a megye nevét,
 3. c) a település nevét,
 4. d) a postai irányítószámot,
 5. e) ha van, a településrésznevet,
 6. f) ha van, a kerület megjelölését,
 7. g) a közterületnevet,
 8. h) a közterületjelleget,
 9. i) a házszámot,
 10. j) ha azonos házszám alatt egynél több épület van, a házszámhoz tartozó épület jelét,
 11. k) ha az épületben egynél több lépcsőház van, a házszámhoz tartozó épülethez rendelt lépcsőház jelét,
 12. l) ha az épületben vagy a lépcsőházban több szinten találhatóak önálló rendeltetési egységek, az épülethez vagy a lépcsőházhoz tartozó szint jelét, és
 13. m) ha az épület vagy a lépcsőház azonos szintjén több önálló rendeltetési egység van, az önálló rendeltetési egység ajtajának, bejáratának.

A központi címregiszter címelemeken túl nyilvántartja 

 1. a) a címkoordinátákat és az ingatlan-nyilvántartási azonosító kódot,
 2. b) a címkezelési döntés számát,
 3. c) az egyedi azonosító kódot,
 4. d) azt, hogy a bejegyzett adatok telek, épület vagy közterület megjelölését szolgálják.

Közterületnév hiánya esetén közterület elnevezést vagy közterületnév módosítást tartalmazó önkormányzati testületi döntés meghozatalára kerül sor.

A Korm. rend. alapján a címek felülvizsgálata jelenleg folyamatban van. A KCR adatainak naprakészen tartásáért a lőkösházi ingatlanok esetében az Eleki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője a felelős. A jegyző hatásköre a különböző nyilvántartásokban (ingatlan-nyilvántartás, lakcím-nyilvántartás, postai címnyilvántartás) szereplő címek felülvizsgálata, továbbá szükség esetén új címek képzése, amely folyamat eredményeként az eltérő címek esetén a helyes adat megállapítása megtörténik.

A címkezeléssel érintett címekről a szolgáltatók, hivatalok és más érdeklődők Lőkösháza Község honlapján közzétett valamint az Önkormányzati Hivatal hirdetőtáblájára kifüggesztett és folyamatosan frissítésre kerülő listából szerezhetnek tudomást.

A költözéssel nem járó címváltozás miatt a lakcímkártyák cseréje ingyenes, a lakcímkártyákat a Békés Megyei Kormányhivatal Gyulai Járási Hivatal Kormányablak Osztály Eleki Telephelye fogja az érintettek részére kiállítani.

A címek felülvizsgálata megkezdődött, az adatellenőrzés a lakosság széles körét érinti. Kérjük a tisztelt Lakosság és az érintett ingatlan tulajdonosok szíves megértését.

Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából

Dr. Zelenyánszkiné Dr. Püspöki Eszter Aljegyző

 

A címkezeléssel érintett címek ezen a linken letölthetők.

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató