Dr. Tarr Lajos polgármester ünnepi köszöntője

Tisztelt Hölgyeim és Uraim,

Tisztelt Ünneplő Közönség,

Kedves Barátaim!

Így március idusán, a kikelet első fényeinél az 1848-49-es forradalomra-és szabadságharcra emlékezünk.161 éve annak, hogy Európa népeiben elementáris erővel tört fel a szabadságvágy  Párizs és Bécs után Pesten is utat tört magának a forradalom.

A legendás Pilvax kávéházból szerveződő,fiatal értelmiségiekből álló kör végül több ezresre duzzadva Landerer nyomdája, majd a Nemzeti Múzeum után Budára vonult, hogy a hatalom helyi képviselője a Helytartótanács előtt is kifejezze 12 pontba szedett követeléseit.

„…és a nagyméltóságú Helytartótanács sápadt vala, és reszketni méltóztatott, és ötpercnyi tanácskozás után mindenbe belegyezett. A katonaságnak kiadatott a tétlenség iránti rendelet, a cenzura eltöröltetett, Táncsis börtönajtaja megnyílt.” írja naplójában Petőfi. 

 

„Oh, szabadság hadd nézünk szemedbe

Oly sokáig vártunk rád epedve

Annyi éjen át, mint kísértet

Bolygott lelkünk, a világban érted.”

 

A szabadságharc hadieseményei azonban javarészt a következő év tavaszán zajlottak.

160 éve indult meg a dicsőséges tavaszi hadjárat, melynek során 1849. ápr.1. és máj. 21. között Görgey Artúr vezényletével sorra születtek a stratégiai jelentőségű győzelmek.

Hatvan, Tápióbicske, Isaszeg, Vác majd Nagysalló.

Megannyi mámoros győztes csata, a jellegzetes ősi magyar lovas harcmodort nagyszerűen felelevenítő mozgékony huszároknak köszönhetően.

 

„Bizony mondom, hogy győz most a magyar,

Habár ég s föld ellenkezőt akar!

Meg kell, hogy érjem azt a nagy napot,

Amelyért lantom, s kardom fáradott!"

 

De mi is motiválta ezeket a nagyszerű honvédeket, hogy a sokszoros túlerő ellenére győzelemhez segítség ezredüket?

Nem a hadvezéri bölcsesség vagy ravaszság döntött itt, hanem a seregek szelleme.

A tisztek és közkatonák győzelemvágya, kitartása, hősiessége.

 

Milyen üzenete is van első igazi nemzeti ünnepünknek, melynek ünneplőit 20 éve a rendszerváltozás hajnalán is gumibot, könnygáz és megaláztatás fogadta, mivel a függetlenség és a nemzeti önrendelkezés eme nemes megnyilvánulása okkal szúrta a régi rend képviselőinek szemét.

 

Mit üzen a mai fiataloknak ez az ünnep?

Hogy vannak még a a világon a pénzben kifejezhető anyagi javakon túl, olyan magasabb rendű értékek, mint a szabadságvágy, hazaszeretet és nemzeti függetlenség vagy olyan emberi tulajdonságok, mint áldozatkészség, önzetlenség és nemzeti büszkeség.

Hogy érdemes a nemzet erőinek összekapaszkodni, hogy együtt legyünk egy cél, egy akarat és egy tett.

Hogy korunk hőse a celebvilág percemberkéje helyett inkább olyan példakép legyen gyermekeink előtt, akik emberi nagysága és erkölcsi színvonala miatt is mintául szolgálhat a mai fiatalok számára.     

 

Aki mögött valódi teljesítmény van és nemcsak szavakban hazafi,aki nem rongyember és ha kell, halni is mer.

Mi pedig poroljuk le és tegyünk magunkévá Petőfi és barátai üzenetét hazáról, hitről, nemzetről.Merjünk mi is egészséges nacionalisták lenni és szeressük hazánkat, tűzzünk a mellünkre kokárdát, tegyünk zászlót ablakainkba és viseljük azt büszkén. Fedezzük fel ismét magyar értékeinket, térjünk vissza a gyökerekhez.

Mert a múlt tanulságai nélkül nem lehetünk teljesek a jelenben és nem  érthetjük meg a jövendőt.

All for Joomla All for Webmasters

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató