Tájékoztató szünidei gyermekétkeztetésről

Lőkösháza Község Önkormányzata a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatóságról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/c.§ (1) bekezdése a) pontja értelmében, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet alapján szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére

a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek (18. év betöltéséig) részére

 

ingyenes déli meleg főétkezést biztosít az alábbiak szerint:

Igénylés menete:

A szünidei gyermekétkeztetést igényelhet a szülő, vagy törvényes képviselő, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében. A szünidei gyermekétkeztetést formanyomtatványon lehet igényelni és a nyomtatványt annyi példányban kell kitölteni, ahány gyermek vonatkoztatásában igénylik az ingyenes ebédet.

Formanyomtatvány elérhető a Lőkösháza Község Önkormányzat szociális irodájában.

A nyomtatvány kitöltésében a Család – és Gyermekjóléti Szolgálat munkatársai segítséget nyújtanak.

Az étkezés lemondása az Önkormányzatnál Dócziné Telek Márta szociális ügyintézőnél vagy a 66/244-244-es telefonszámon lehetséges.

Amennyiben a biztosított étel fogyasztását, elvitelét jelzés nélkül egy alkalommal elmulasztja, úgy a további étkezést nem áll módunkban biztosítani.

A nyári szünidei gyermekétkeztetés biztosításának az időtartama: 54 nap

Nyertes pályázatnak köszönhetően a Napközi Konyha felújítása miatt Lőkösháza Község Önkormányzata vásárolt élelmezéssel biztosítja a szünidei étkezést és az ebéd elvitelét. Ennek megfelelően kérjük Önöket, hogy ételhordót vigyenek magukkal.

Iskolások részére a nyári szünet időtartama alatti munkanapokon:

2019. június 17-től (hétfő) – 2019. augusztus 16-ig (péntek) Gondozóházban (Községi Park)

2019.augusztus 21-től (szerda) – 2019. augusztus 30-ig (péntek) Napközi Konyhán

Az elvitel időpontja: 11:30 és 12:30 óra között.

Az ebédet kizárólag a jogosult gyermek, vagy szülője/törvényes képviselője, akadályoztatásuk esetén meghatalmazottja viheti el, mely érvényes minden szünidei gyermekétkeztetésre.

Tájékoztatom a szülőket, hogy minden szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a jegyzőnek vizsgálnia kell a jogosultsági feltételek meglétét (hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet fennállása).

Ha a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete a szünidei gyermekétkeztetés megkezdését megelőző 30. napon fennáll, a gyermek jogosult lesz az ingyenes étkezésre. 

                                                      

Dr. Kerekes Éva jegyző megbízásából

Dr. Zelenyánszkiné Dr.Püspöki Eszter aljegyző

All for Joomla All for Webmasters

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató