Tájékoztatás az óvodai beiratkozásról

Kedves Szülők, Érdeklődők! 

Lőkösháza Községi Óvoda tájékoztatja Önöket, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény (továbbiakban: Nkt.), valamint a nevelési oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) módosításra került.

  • 2015. szeptember 1-től a gyermeknek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától kötelező óvodába járnia, tehát azokra a gyermekekre vonatkozik, akik 2016-ban születtek és 2016. augusztus 31-ig betöltötték a 3. életévüket.

Az óvodába járás feltételei:

Nkt. 8. §

„Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden (…) az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző (…) a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja.”

Az óvodai felvétel feltételei:

Rendelet 20. § (1) bekezdés

„Beiratkozásra 2019. április 23-a és május 23.-a között kerül sor.

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz közzé.”

Az óvodai beiratkozáskor szükséges:

- a gyermek születési anyakönyvi kivonata, TAJ kártyája, lakcímkártyája,

- a szülő személyi azonosító okmánya, lakcím kártyája.

Intézményünkben a gyermekek felvétele folyamatosan biztosított.

Bellér Renáta m.b. Óvodavezető

All for Joomla All for Webmasters

A weboldalon cookie-kat használunk, amik segítenek nekünk, hogy a lehető legjobb szolgáltatást nyújthassuk. Adatkezelési tájékoztató